Mikamottagning Västernorrland

Mikamottagningen i Västernorrland vänder sig till dig som är över 18 år oavsett kön och sexuell identitet som har erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Även du som har erfarenhet av sugardejting, sålt filmer eller bilder är välkommen att vända dig till oss.

Kontakten med oss är kostnadsfri, vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Mottagningen riktar sig till alla i Västernorrlands län. Oavsett om du vill prata om svåra upplevelser, sluta sälja sex, har frågor om att skada sig med sex eller andra funderingar kring din livssituation är du välkommen att vända dig till oss. Vi erbjuder enskilda samtal där antalet samtal kan skilja sig åt beroende på vilket behov du har. Vi har även möjlighet att erbjuda dig samtal per videolänk eller telefon. Berätta gärna
för oss vad du känner dig mest trygg med. Tillsammans skapar vi en kontakt som känns hjälpsam och trygg för dig!

Vi samarbetar med kvinnokliniken och kan hjälpa till med kontakt till dem samt socialtjänsten, om du har behov av exempelvis ekonomiskt bistånd.

Under 18 år?

Du som är under 18 år och får ersättning för att utföra sexuella tjänster kan söka hjälp hos Ungdomsmottagningen. Där finns också möjlighet att träffa barnmorska och provtagning.

Här kan du hitta en mottagning som är nära dig:

Människohandel för sexuella ändamål

Vi samarbetar med regionskoordinatorn mot prostitution och människo-handel, som koordinerar arbetet mot människohandel i Västernorrland. De kan hjälpa till i kontakten med stödjande och ansvariga myndigheter och som kan bland annat hjälpa till i planeringen av ett tryggt återvändande.

Kontakt Mikamottagning Västernorrland

Telefon: 020 400 004
E-post: mika@sundsvall.se

Mikamottagningen delar telefon med Stödcentrum i Sundsvall.

Kontakta Mikamottagningen
Ring 020 400 004
Mejla mika@sundsvall.se

Här finns hjälp

Här hittar du andra lokala och nationella organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida