Lämna

Du har rätt till ett liv utan våld. Alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och förutsättningar till kroppslig integritet.

Pil för att komma till nästa sida

Sluta

Det är du som utövare som är ansvarig för att våldet ska upphöra. Det finns hjälp att få för att förändra ditt beteende.

Pil för att komma till nästa sida

Hjälpa

Du som närstående har en viktig roll när det gäller att bidra till att våldet upphör. Att våga ställa frågan kan rädda liv.

Pil för att komma till nästa sida

Västernorrland mot våld

Västernorrland
mot våld

I Sverige finns en nationell strategi för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Den nationella strategin förverkligas genom en regional handlingsplan för arbetet och har fyra målsättningar:
  1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
  2. Förbättrad upptäckt av våld samt starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
  3. Effektivare brottsbekämpning
  4. Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Den regionala handlingsplanen är framtagen i samverkan mellan Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvall kommun, Timrå kommun, Ånge kommun, Örnsköldsviks kommun, Polisen, Åklagaren, Region Västernorrland, Kriminalvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Migrationsverket.

Resurscentrum mot
Hedersrelaterat våld och förtryck

Resurscentrum syftar till att barn och vuxna i Västernorrland som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, och könsstympning ges tillgång till specialiserat och anpassat stöd av god kvalitet. Barns bästa ska vara i fokus under arbetet.

Resurscentrums mål är att samla länets resurser för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att samverka för att synliggöra utsattheten, tillgodose att yrkesverksamma har god kompetens och tillgång till verkningsfulla metoder och rutiner för samverkan, samt att utsatta personer får tillräckligt skydd och stöd.

Kontaktperson

Lotta Brännström, projektledare

070-21 573 70

Pil för att komma till nästa sida

Resurscentrum mot
Hedersrelaterat våld och förtryck

Resurscentrum syftar till att barn och vuxna i Västernorrland som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, och könsstympning ges tillgång till specialiserat och anpassat stöd av god kvalitet. Barns bästa ska vara i fokus under arbetet.

Resurscentrums mål är att samla länets resurser för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att samverka för att synliggöra utsattheten, tillgodose att yrkesverksamma har god kompetens och tillgång till verkningsfulla metoder och rutiner för samverkan, samt att utsatta personer får tillräckligt skydd och stöd.

Kontaktperson

Lotta Brännström, projektledare

070-21 573 70

 

Pil för att komma till nästa sida