Du har rätt att inte utsättas för våld. Det är en mänsklig rättighet och alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och förutsättningar till kroppslig integritet.

Att ta ansvar och förändra ditt beteende är en bra start för att våldet ska upphöra. Det är viktigt att veta att du som utövare bär ett stort ansvar att sluta .

Du som närstående har en viktig roll när det gäller att bryta mönstren i en våldsam relation. Ämnet kan upplevas som känsligt men det är viktigt att våga ställa frågan.