Lämna

Du har rätt till ett liv utan våld. Alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och förutsättningar till kroppslig integritet.

Pil för att komma till nästa sida

Sluta

Det är du som utövare som är ansvarig för att våldet ska upphöra. Det finns hjälp att få för att förändra ditt beteende.

Pil för att komma till nästa sida

Hjälpa

Du som närstående har en viktig roll när det gäller att bidra till att våldet upphör. Att våga ställa frågan kan rädda liv.

Pil för att komma till nästa sida

För ett Västernorrland fritt från våld

Resurscentrum mot
Hedersrelaterat våld och förtryck

Resurscentrum syftar till att barn och vuxna i Västernorrland som utsatts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, och könsstympning ges tillgång till specialiserat och anpassat stöd av god kvalitet. Barns bästa ska vara i fokus under arbetet.

Resurscentrums mål är att samla länets resurser för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att samverka för att synliggöra utsattheten, tillgodose att yrkesverksamma har god kompetens och tillgång till verkningsfulla metoder och rutiner för samverkan, samt att utsatta personer får tillräckligt skydd och stöd.