Textläsning

Du vet väl att du kan få all text på vår sida uppläst för dig?

För att få texten uppläst för dig markerar du texten och klickar på playikonen som dyker upp. För att stoppa uppläsningen klickar du på stoppsymbolen som visas när texten börjats läsas upp.

Ändra textstorleken

Windows – Internet Explorer
Tryck på Alt-tangenten så att menyraden visas.
Välj Visa och välj sedan Textstorlek.
Välj att göra texten större eller mindre än storleken på skärmen.

Windows – Chrome
Tryck Ctrl och plustecken (+) för att öka textstorleken
Tryck Ctrl och minustecken (-) för att minska textstorleken

MacOs – Chrome
Tryck ⌘ och plustecken (+) för att öka textstorleken
Tryck ⌘ och minustecken (-) för att minska textstorleken

MacOs – Safari
Du kan öka eller minska endast textstorleken på sidor du visar i Safari genom att använda knapparna på ditt tangentbord.

Tryck på ⌘ och plustecken (+) för att öka textstorleken
Tryck på ⌘ och minustecken (-) för att minska textstorleken
För att återgå till normal teckenstorlek trycker du på ⌘ och 0.