Lämna

Här hittar du organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida

Lämna

Du har rätt till ett liv utan våld.

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, försummelse, omsorgssvikt eller latent genom exempelvis blickar och kroppsspråk. Det kan även vara hedersrelaterat våld och förtryck och omfatta olika former av begränsningar och tvång. Det kan också handla om sexuell exploatering/sex mot ersättning.

Med nära relation avses både om man har eller har haft en nära relation eller beroendeförhållande till utövaren av våldet.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet och alla kvinnor, män, flickor och pojkar har samma rätt och förutsättningar till kroppslig integritet.

 

  Här finns vägar till stöd och hjälp

Är du eller någon annan i en nödsituation?
Ring nödnumret 112

Här finns hjälp

Här hittar du organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida