Är du eller någon annan i en nödsituation? Ring nödnumret 112

Om du är under 18 år kan du ringa till Bris dygnet runt. Ring 116 111

Här finns hjälp

Här hittar du en lista på organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Länkarna leder till stöd på olika nivåer – från nationella till regionala och lokala aktörer samt ideella verksamheter.

För våldsutsatta

Polisen

Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa och egendom ska du
ringa 112.

Vid andra ärenden där du behöver kontakt, information eller vill göra en anmälan, ring 114 14.

Telefon: Akut 112
Telefon: Övriga ärenden 114 14
Webb: Brott i nära relation

1177 Västernorrland

Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våld kan förekomma i alla slags relationer. Läs mer om att bli utsatt för våld i nära relationer på 1177 Vårdguiden.

Telefon: 1177
Webb: 1177.se

Socialtjänsten

Socialtjänsten
Härnösands kommun

Telefon: 0611-34 80 00
Webb: Härnösands kommun

 

Socialtjänsten
Kramfors kommun

Telefon: 0612-802 06
Webb: Kramfors kommun

Socialtjänsten
Sollefteå kommun

Telefon: 0620-68 20 00
Webb: Sollefteå kommun

Socialtjänsten
Sundsvalls kommun

Stödcentrum: 060-19 84 40
Mottagning: 060-19 22 62
Socialjour: 060-12 61 82
Webb: Sundsvalls kommun

 

Socialtjänsten
Timrå kommun

Telefon: 0200-12 09 80
Webb: Timrå kommun

Socialtjänsten
Ånge kommun

Telefon: 0690-25 02 43
Webb: Ånge kommun

Socialtjänsten
Örnsköldsviks kommun

Telefon: 060-888 07
Webb: Örnsköldsviks kommun

Lokala kvinnojourer och tjejjourer

Härnösands Kvinnojour

Härnösands Kvinnojour – föreningen Kvinnogememskap – bildades 1985 av politiskt aktiva kvinnor i Härnösand.

Telefon: 0611-244 55
Webb: kvinnojouren.com
Mejl: harnosand@roks.se
Stödchatt:
Kvinnogemenskap i Härnösand

Facebook: Kvinnojouren Härnösand
Instagram:
Härnösands Kvinnojour

Tjejjouren Härnösand

Tjejjouren i Härnösand startades i början av 2020 och drivs helt ideellt. Syftet med jouren är att arbeta förebyggande mot mäns våld mot tjejer och kvinnor, samt stötta, stärka och lyssna.

Webb: rokstjejjourer.se
Mejl: tjejjourenharnosand@roks.se
Stödchatt: Chatta här

Facebook: Tjejjouren Härnösand

Kvinnojouren Sollefteå

Kvinnojouren Amanda startades 1984 av några engagerade och drivande kvinnor i Sollefteå Kommunen. Föreningen drivs helt ideellt med bidrag från Sollefteå Kommun och gåvor från olika organisationer.

Telefon: 073 032 75 43 (dygnet runt)
Mejl: kontakt@sollefteakvinnojour.se

Kramfors kvinnojour

Kramfors kvinnojour drivs av föreningen Kramfors kvinnoforum sedan 1990-talet. Kvinnojouren hjälper våldsutsatta kvinnor och barn. Dygnet runt, året om!

Telefon: 0612-108 28
Mejl: kramforskvinnojour@roks.se
Stödchatt: Chatta här

Facebook: Kvinnojouren Kramfors

Tjejjouren Skogsrå

Tjejjouren Skogsrå är en ideell förening med feministisk värdegrund. Du som identifierar dig som ung kvinna eller tjej kan kontakta oss via chatt eller mail för att få stöd. Inga frågor eller problem är för stora eller små, vi finns här för att lyssna på dig.
Vi har avgett tystnadslöfte som innebär att det du skriver till oss berättar vi inte för någon.

Telefon: 070-675 25 20
Webb: tjejjourenskogsrå.se
Mejl: kontakt@tjejjourenskogsra.se
Stödchatt: Chatta här

Facebook: Tjejjouren Skogsrå
Instagram: Tjejjouren Skogsrå

 

Örnsköldsviks Kvinnojour

Kvinnojouren i Örnsköldsvik är en ideellt arbetande förening som funnits sedan 1983. Det finns ett tjugotal ideella volontärer som turas om att svara i jourtelefonen, några arbetar också med att svara på frågor i chatten. Jouren har också två stycken anställda som arbetar på kontoret.

Telefon: 070-270 00 66
Webb: kvjouren.se
Mejl: ornskoldsvik.kvjour@gmail.com
Stödchatt: Chatta här

Facebook: Örnsköldsviks Kvinnojour
Instagram: Örnsköldsviks Kvinnojour

 

Kvinnojouren Sundsvall

Kvinnojouren Sundsvall erbjuder samtalsmottagning (dygnet runt) och skyddsboende till våldsutsatta kvinnor och barn. Vi är en partipolitisk och religiöst obunden förening.

Telefon: 060-12 69 90 (till stödsamtal)
Webb: kvinnojourensundsvall.se
Mejl: info@kvinnojourensundsvall.se

Facebook: Kvinnojouren Sundsvall
Instagram: Kvinnojouren Sundsvall

 

Mikamottagning Västernorrland

Mikamottagningen i Västernorrland vänder sig till dig som är över 18 år oavsett kön och sexuell identitet som har erfarenhet av sex mot ersättning, att skada sig med sex och/eller varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Även du som har erfarenhet av sugardejting, sålt filmer eller bilder är välkommen att höra av dig.

Telefon: 020-400 004
Mejl: mika@sundsvall.se

 

Nationellt stöd

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Öppet dygnet runt. Samtalet är gratis, du är anonym när du ringer och det syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50
Webb: kvinnofridslinjen.se

 

Stödlinjen för transpersoner

En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Linjen är öppen varje dag 11–19. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.

Telefon: 020-55 00 00
Webb: stodlinjenfortranspersoner.se

Stödlinjen för män

Försöker din partner kontrollera dig eller är du utsatt för hot och våld i din relation? Stödlinjen för män är öppen varje dag 7–21. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer.

Telefon: 020-80 80 80
Webb: stodlinjenforman.se

 

Nationella kvinnojourer och tjejjourer

Unizon

Unizon är riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Webb: unizonjourer.se

 

Unizons tjejjourer

Unizon tjej- och ungdomsjourer arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga utifrån en förståelse av makt, genus och våld. Jourerna möter unga med alla sorters funderingar. Ingen fråga är för liten eller för stor och den som hör av sig behöver inte säga vem hon är. De flesta kontakter sker via mejl och chatt och de kan röra kroppen, sex och relationer, men också missbruk, självmordstankar och våld i nära relationer.

Webb: unizonjourer.se/ung

Roks

Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Därför finns det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man. Platserna heter kvinnojourer. Och för unga tjejer som behöver stöd, råd och hjälp finns det även tjejjourer att vända sig till. 

Webb: roks.se

 

Freezonen

I vår chatt får du som är våldsutsatt snabbt kontakt med en person som lyssnar och svarar på dina frågor. Du kan kontakta oss som vuxen eller ung, kvinna, man eller ickebinär. Hos oss är du alltid anonym.

Telefon: 073-330 30 28
Webb: freezonen.se
Stödchatt: Chatta här

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Vi hjälper döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor, icke-binära och unga tjejer från 15 år och uppåt, att ta makten över sina egna liv för att kunna frigöra sig från våld och förtryck. Vi erbjuder stöd och hjälp på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk, internationella tecken och skriven svenska.

Webb: nkjt.se

Terrafem

Terrafem är en ideell riksorganisation som arbetar utifrån ett köns- och etnicitetsperspektiv för ett jämställt Sverige. Terrafem ger stöd till våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst via rikstäckande jourtelefon på mer än 70 språk, samt ger stöd till kvinnor utsatta för våld på Terrafems tjejhus, kvinnojour och genomgångslägenheter.

Telefon: 020-52 10 10
Webb: terrafem.org

För barn och unga

Barnahus Västernorrland

Barnahus är beläget i centrala Sundsvall. I parkeringshuset på Norrmalm har vi samordnat socialtjänst, polis, åklagare, barnpsykiatri och barnklinik i gemensamma lokaler i syfte att underlätta för de utsatta barnen, ungdomarna och deras familjer.

Webb: barnahusvasternorrland.se

Bris

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter. Bris ger stöd direkt och indirekt till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.

Telefon: 116 111
Webb: bris.se
Mejl: Skicka ett anonymt mejl
Stödchatt: Bris stödchatt

 

Unga Relationer

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Webb: ungarelationer.se

Kärleken är fri

Att inte få välja utbildning, vänner eller vem man ska vara ihop med går emot ens fri- och rättigheter. Alla har rätt att själva välja sitt eget liv. Kärleken är fri är en del av Rädda Barnens förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Webb: raddabarnen.se
Mejl: stodchatt@rb.se
Stödchatt: Chatta med oss!

Tris

TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och är ideell förening som aktivt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS möter individer, vuxna, unga och barn, som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld.

Telefon: 0774-40 66 00
Webb: tris.se

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Sveriges alla regioner är med och betalar för UMO.

Webb: umo.se

Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Vi kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att den psykiska hälsan ska öka bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år. Vi väcker också opinion som rör tjejers psykiska hälsa. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening och vårt kansli finns i Stockholm.

Webb: tjejzonen.se
Stödchatt: Tjejzonen Stödchat

 

Killar

Killar.se är en trygg plats för dig som är kille som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som identifierar sig som kille eller ung man mellan 10-25 år.

Webb: killar.se
Mejl: kuratorn@killar.se
Stödchatt: Stödchatt killar.se

 

Ellencentret

Ellencentret finns för dig som är mellan 15-25 år och har erfarenheter av sex mot ersättning, sex som självskadebeteende, så kallad “sugardejting” eller att bli såld av andra.

Webb: ellencentret.se
Stödchatt: Stödchatt Ellencentret

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Brottsutsatta kan vara anonyma i kontakten med oss, stödet är kostnadsfritt, vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs.

Telefon: 116 006
Webb: Brottsofferjouren
Mejl: fraga@boj.se
Stödchatt: BOJ Stödchatt

Maskrosbarn

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld.

Boka tid med digital kurator

Stockholm: 076-721 02 64
Göteborg: 072-857 98 88
Malmö: 070-025 00 25

Webb: maskrosbarn.org
Stödchatt: Stödchatt

Koll på SOC

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Soc och socialtjänsten är samma sak. Sajten är ett stöd för dig som redan är i kontakt med soc, har funderat på att kontakta soc för att du mår dåligt eller vet någon annan som mår dåligt vill veta mer om soc.

Webb: kollpasoc.se

För våldsutövare

Ta ansvar – för att förändra ditt beteende sök hjälp i din kommun. Scrolla uppåt på sidan för kontaktuppgifter. Vill du inte vända dig till din kommuns socialtjänst kan du istället kontakta den nationella mansjouren eller stödlinjen Välj att sluta.

KAST-mottagning Västernorrland

KAST står för ”Köpare av sexuella tjänster” och är en verksamhet som ger stöd till dig som vill sluta köpa sex. KAST erbjuder rådgivning och individuella samtal till alla inom Västernorrlands län.

Telefon: 020-503 300
Mejl: kast@sundsvall.se

Preventell

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Telefonlinjen är öppen vardagar klockan 12-15.

Webb: preventell.se
Telefon: 020-66 77 88

Manscentrum

Manscentrum är en fristående mottagning vars inriktning är att bistå män i kris. Varje år hjälper och stödjer vi ett stort antal män som drabbats av svårigheter som de själva upplever att de inte kan hantera. Exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

Telefon: 08-643 11 83
Webb: manscentrum.se
Mejl: kriscentrum@manscentrum.se

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande och våldsamt beteende är du också välkommen att ringa till oss.

Telefon: 020-555 666
Webb: valjattsluta.se
Mejl: info@valjattsluta.se

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Telefon: 08-30 30 20
Webb: mansjouren.se

MÄN

MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. Vi utgår från en feministisk syn på världen och tanken att vi behöver förändra destruktiva manlighetsnormer för att stoppa våldet. Vi vill att fler män och killar ska engagera sig för jämställdhet och att fler män och killar tar ett större ansvar för omsorgen. Vår vision är en jämställd värld utan våld.

Webb: mfj.se
Mejl: info@mfj.se