Barnahus

Barnahus i Västernorrland hjälper barn och ungdomar som utsatts eller bevittnat våld.

Pil för att komma till nästa sida

Barn och unga som upplever våld

Du har rätt att inte bli utsatt för våld.

Alla barn och ungdomar har rätt att vara trygga tillsammans med sina föräldrar, sin partner eller andra i sin närhet. Du är aldrig ansvarig för våld som du blir utsatt för och det finns hjälp att få. Du är inte ensam.

 

Våld kan vara många olika saker:
  • Du kan ha upplevt att någon i familjen blivit slagen eller hotad.
  • Du kan veta att någon blivit slagen även när du inte varit där.
  • Du har själv blivit slagen eller hotad.
  • Du har hört eller sett bråk som gör dig rädd eller orolig.

Det är de vuxnas ansvar att du är trygg. Därför är det viktigt att du vågar berätta för någon vuxen om det du upplevt.

Om du är under 18 år kan du ringa till Bris dygnet runt. Ring 116 111

Här finns hjälp

Här hittar du organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida