Sluta

Ta ansvar – förändra ditt beteende.

Det är viktigt att veta att du som utövare bär ett stort ansvar att sluta utöva våld. Att utsätta någon för våld innebär en fysisk och/eller psykisk kränkning av en annan människas kropp eller person. Din handling kan vara brottslig och du utsätter alla inblandade för stort lidande.

Det är möjligt att ändra ditt beteende och hitta alternativ till våld. Genom att gå i samtal hos någon som förstår och har kunskap om frågorna visar du att du tar ansvar och att en förändring kan bli möjlig.

Funderar du på om ditt beteende är okej? Ring till telefonlinjen Välj att sluta 020-555 666. 

Share This