Hjälpa

Du som närstående har en viktig roll när det gäller att bryta mönstren i en våldsam relation. Ämnet våld kan upplevas som känsligt. Men genom att våga fråga och stå upp för den som utsätts för våld kan du göra skillnad. Du kan både fråga den du misstänker blir utsatt för våld, eller den som du misstänker utsätter någon annan för våld, hot eller trakasserier.

En nära relation betyder en relation till en person inom den närmaste familjen eller bekantskapskretsen. Det kan vara en maka, make, sambo, tidigare livspartner, förälder, syskon, barn eller en annan nära anhörig. Våld i nära relation kan vara fysiskt, psykiskt, materiellt, ekonomiskt, sexualiserat eller latent våld. Även försummelse kan vara ett sätt att utöva våld mot någon. Det kan också handla om hela släkter som utövar hot, förtryck och våld i hederns namn. Barn som upplever och blir utsatt för våld är brottsoffer och särskilt utsatta.

Share This