Hjälpa

Här hittar du organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida

Hjälpa

Du som närstående har en viktig roll i bidra till att våldet upphör.

Att tala om våld kan upplevas känsligt, men genom att våga fråga och stå upp för den som utsätts för våld, hot, kontroll eller förtryck kan du göra skillnad och vara ett stöd. Du kan både fråga den du misstänker blir utsatt, eller den du misstänker utsätter någon annan.

En nära relation betyder en relation till en person inom den närmaste familjen eller bekantskapskretsen. Det kan vara en maka, make, sambo, tidigare livspartner, förälder, syskon, barn eller en annan nära anhörig. Våld i nära relation kan vara fysiskt, psykiskt, materiellt, ekonomiskt, sexualiserat eller latent våld. Även försummelse kan vara ett sätt att utöva våld mot någon. Det kan också handla om hela släkter som utövar hot, förtryck och våld i hederns namn.

Var en aktiv åskådare:
  • Våga se tecken på våld
  • Våga fråga, samt agera om du upptäcker våld

Det kan göra all skillnad för den som lever med våld i en nära relation.

Barn som upplever och blir utsatt för våld är brottsoffer och särskilt utsatta.

 

  Här finns vägar till stöd och hjälp

Är du eller någon annan i en nödsituation?
Ring nödnumret 112

Här finns hjälp

Här hittar du organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida