Här finns hjälp

Här hittar du organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida

Typer av våld

Våldet kan utövas på sätt och få varierade konsekvenser för den utsatta. Olika typer av våld kan utövas parallellt eller separat.

Nedan hittar du beskrivningar och exempel på vad olika former av våld kan innebära.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara att du blir dragen i håret, fasthållen, örfilad eller sparkad. Hit hör också om du blir slagen med knuten näve, om någon tar stryptag på dig, försöker kväva dig eller kastar dig mot en vägg eller ett golv. Du är också utsatt för våld om du blir skadad av olika vapen eller tillhyggen eller om våldet riktas mot en funktionsnedsättning som du har.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara att du blir isolerad, förföljd, stalkad, trakasserad, att personen förlöjligar dig, kallar dig för nedsättande och kränkande ord, att du blir hindrad att göra saker som är viktiga för dig eller nödvändiga såsom att sova, få rätt medicin eller att få den vård och omsorg som du är i behov av. Det psykiska våldet handlar om att våldsutövaren bestämmer vad som är rätt eller fel, får dig att känna att du är i underläge, skrämmer dig eller hotar att skada barn eller husdjur.

Materiellt våld

Materiellt våld består av materiell skadegörelse. Det kan handla om att våldsutövaren slår sönder saker i ditt hem eller förstör eller tvingar dig att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våldsutövaren kan även kontrollera ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt isolera dig och därmed försvåra för dig att lämna relationen.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är där någon kontrollerar hur du använder pengar och till vad. Personen kanske inte tillåter dig att ha egna pengar, gömmer undan gemensamma pengar eller tvingar dig att ta lån, medverka till eller utföra ekonomisk brottslighet.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan innebära att du tvingas till sexuella handlingar, fysiskt våld mot könsorgan, tjatsex och/eller våldtäkt samt att tvingas se på pornografi. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel efterföljs av ett sexuellt övergrepp. Du kan tvingas att vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våld. Det som förövaren efter ett gräl kan se som ”försoningssex”, kan den utsatta istället uppleva som ett övergrepp.

Latent våld

Latent våld handlar om vetskapen att risken att utsättas för våld är konstant närvarande. Du är ständigt på din vakt, beredd på att något kan hända. Latent våld gör att du och eventuella barn, känner att ni lever på helspänn på grund av någons ilska och aggressivitet som visas genom personens kroppsspråk, kroppsuttryck, röstläge eller uttalat hot om våld. Många barn vittnar om det latenta våldets närvaro.

Försummelse eller omsorgssvikt

Försummelse eller omsorgssvikt innebär en sårbar och utsatt situation för en person som är beroende av omsorg. Vid en funktionsnedsättning eller vid ålderdom kan det handla om att utövaren medvetet ger dig fel medicin eller feldoserar. Att utövaren avstår från att tillgodose dina rättigheter kring hygien eller vid måltider eller att du blir lämnad utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck innebär begränsningar, hot, tvång, våld och mord som har sin grund i en vilja att kontrollera ditt liv och din sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att upprätthålla familjens och släktens heder, alternativt för att återställa den heder som anses vara förlorad. Våldet och förtrycket utövas av ett kollektiv, exempelvis hela eller delar av din familj och släkt.
Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Pil för att komma till nästa sida

Sex mot ersättning

Sexuell exploatering innebär att någon köper sig rätten till din kropp. Du riskerar också att utsättas för våld, hot och förtryck från de som köper sex eller av en närstående, som genom hot eller tvång får dig att sälja sex för sin egen vinning.

Digitalt våld

Digitalt våld styrs av samma mekanismer som annat våld men sker online och via digitala plattformar. Det kan handla om kontroll, utpressning och förminskande av handlingsutrymme, exempelvis att du ständigt måste vara kontaktbar eller att ha platsinformationen på mobilen synlig.  

Det kan även handla om att utövaren kräver att få tillgång till dina inloggningsuppgifter till sociala medier, smygläser dina sms eller hindrar dig från att följa/kommunicera med olika personer på dina konton, sprider / hotar att sprida intima bilder på dig, eller sprider / hotar att sprida rykten om dig, dina vänner eller din familj.

Är du eller någon annan i en nödsituation?
Ring nödnumret 112

Här finns hjälp

Här hittar du organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Pil för att komma till nästa sida