Vad är våld?

En nära relation betyder en relation till en person inom den närmaste familjen eller bekantskapskretsen. Det kan vara en maka, make, sambo, tidigare livspartner, förälder, syskon, barn eller en annan nära anhörig. Nedan hittar du beskrivningar och exempel på vad olika former av våld kan innebära.

 

Fysiskt våld

Fyskiskt våld kan vara att du, blir dragen i håret, fasthållen, örfilad eller sparkad. Dit hör också om du blir slagen med knuten näve, om någon tar stryptag på dig, försöker kväva dig eller kastar dig mot en vägg eller ett golv. Du är också utsatt för våld om du blir skadad av olika vapen eller tillhyggen eller om våldet riktas mot en funktionsnedsättning som du har.

 

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara att du blir isolerad, förföljd, stalkad eller att personen förlöjligar dig, eller att du blir hindrad att göra saker som är viktiga för dig, upplever att du är rädd för våldsutövaren och hans eller hennes reaktioner. I det psykiska våldet handlar det om att våldsutövaren bestämmer vad som är rätt eller fel, vilket får dig att känna att du är i underläge, personen kanske hotar att skada barnen eller husdjur. Du kanske hindras från att sova, få rätt medicin eller att få den vård och omsorg som du är i behov av.

 

Materiellt våld

Materiellt våld består av materiell skadegörelse. Det kan handla om att våldsutövaren slår sönder saker i ditt hem eller förstör eller tvingar dig att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Våldsutövaren kan även kontrollera ekonomi och materiella tillgångar för att på så sätt få dig att känna dig isolerad och därmed försvåra för dig att lämna relationen.

 

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är också våld. Ett våld där någon kontrollerar hur du använder pengar och till vad, personen kanske inte tillåter dig att ha egna pengar, gömmer undan gemensamma pengar eller tvingar dig att medverka till eller utföra ekonomisk brottslighet.

 

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan innebära att du tvingas till sexuella handlingar, fysiskt våld mot könsorgan, tjatsex och våldtäkt. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Du kan tvingas att vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våld. Det som mannen Förövaren efter ett gräl kan se som ”försoningssex”, kan kvinnan den utsatta uppleva som kränkande och som ett övergrepp.

 

Latent våld

Latent våld handlar om vetskapen att våld är en möjlighet. Du är ständigt på din vakt, beredd på att något kan hända. Latent våld gör att du och eventuella barn, känner att ni lever på helspänn.

 

Försummelse eller omsorgssvikt

Försummelse eller omsorgssvikt innebär att någon gör vardagen svår för en person som är beroende av omsorg. Vid en funktionsnedsättning eller om ålderdom han det handla om att personen medvetet ge dig fel medicin eller fel dos, att inte hjälpa dig med hygienen eller med måltiderna eller att du blir lämnad utan hjälp och tillsyn under längre perioder.

 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är begränsningar, hot, tvång, våld och mord som har sin grund i en vilja att kontrollera din sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. Våldet och förtrycket utövas av ett kollektiv, exempelvis hela eller delar av din familj.

 

Sex mot ersättning

Om du säljer sex mot ersättning riskerar du att utsättas för våld, hot och förtryck från dem som köper sex eller av en närstående som för egen vinning genom hot eller tvång fått dig att sälja sex mot din vilja. Ni kan ha en nära parrelation men det behöver inte vara så.

Share This