Här finns hjälp

Här hittar du en lista på organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

För våldsutsatta

Polisen

Ring 112 för att larma. För andra fall, ring 114 14.
Länk www »

Tjejjouren

Kvinnojouren

Kvinnojour Sollefteå

Telefon: 073-032 75 43

e-post: 

kontakt@sollefteakvinnojour.se

unizon.se

För våldsutövare

Polisen

Ring 112 för att larma. För andra fall, ring 114 14.
Länk www »

Tjejjouren

Kvinnojouren

Kvinnojour Sollefteå

Telefon: 073-032 75 43

e-post: 

kontakt@sollefteakvinnojour.se

unizon.se

För  barn och unga

Polisen

Ring 112 för att larma. För andra fall, ring 114 14.
Länk www »

Tjejjouren

Kvinnojouren

Kvinnojour Sollefteå

Telefon: 073-032 75 43

e-post: 

kontakt@sollefteakvinnojour.se

unizon.se

Share This