För barn och unga

Du har rätt att inte bli utsatt för våld.

Alla barn och ungdomar har rätt att vara trygga tillsammans med sina föräldrar, partner eller andra i sin närhet. Du är aldrig ansvarig för våld som du blir utsatt för och det finns hjälp att få. Du är inte ensam.

Våld kan vara många olika saker:

  • Du kan ha upplevt att någon i familjen blivit slagen eller hotad.
  • Du kan veta att någon blivit slagen när du inte varit där.
  • Du själv har blivit slagen eller hotad.
  • Du har hört/sett bråk som gör dig rädd eller orolig.

Det är de vuxnas ansvar att du är trygg. Därför är det viktigt att du vågar berätta för någon vuxen.

Share This